نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ورود به حساب شخصی


بازيابی رمز عبور

تبلیغات


قیمت ارز (سامانه سنا - ریال)

فروش خرید
دلار آمریکا
38,93438,930
یورو
46,95846,952
درهم امارات
10,64510,634

قيمت ارز بازار (تومان)

دلار
4,353
یورو
5,308
پوند انگلیس
5,974
دلار کانادا
3,575
دلار استرالیا
3,401
فرانک سوئیس
4,460
درهم امارات
1,189
رینگیت مالزی
1,095
بات تایلند
137
یوان چین
679

قیمت نفت و انرژی

نفت اوپک
66.13
نفت برنت
67.69
نفت سبک
61.52
نفت بورس توکیو
33,510
بنزین (گالن)
1.786
گاز طبیعی
2.845
گازوئیل
603.88
زبان پيش فرض سيستم شما بايستي انگليسي باشد تا تايپ صحيح انجام شود   نمایش همه موارد 
دقيقا همين عبارت  همه کلمات  هر يک از کلمات
متن مناقصه / مزایده
مزايده واگذاري سهام
شركت سرمايه گذاري بانك ملي ملي ايران(سهامي عام) در نظر دارد تعداد 1173150 سهم معادل 69/8 درصد از كل سهام شركت سرمايه گذاري اميد قدس(سهامي عام)
را بطور يكجا و به صورت نقد و اقساط از طريق مزايده عمومي وفق شرايط اعلامي با مشخصات و ضوابط ذيل به بالاترين قيمت پيشنهادي در روز عرضه واگذار نمايد.

1- مشخصات شركت
1- -1موضوع فعاليت شركت: طبق اسنانامه عبارت است از سرمايه كذاري در شركت ها، مجتمع ها و واحدهاي توليدي، صنعتي به منظور اداره كردن اينگونه واحدها.
2- 1- سرمايه ثبت شده: 13500 ميليون ريال منقسم به سيزده ميليون و پانصد هزار سهم عادي با نام يك هزار ريالي.
3- 1- ساير سهامداران: بخش خصوصي حدود 51 درصد شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 16 درصد ساير سهامداران 27/24 درصد.
4- 1- سرمايه گذاري عمده: مالكيت حدود 90 درصد شركت صنايع شميمايي فارس(سهامي عام)
5-
2- شرايط فروش
1-2- قيمت پايه فروش نقدي هرسهم 5700 و كل قيمت سهام مورد واگذاري 6686955000 ريال و سپرده شركت در مزايده مبلغ 350000000 ريال تعيين شده است و بالاترين قيمت پيشنهادي به عنوان بهاي نقدي معامله مبناي تعيين ثمن معامله قرار مي گيرد.
در صورت در خواست خريدار بهاي فروش سهام با شرايط ذيل تقسيط خواهد شد.
2-2 30 درصد از كل مبلغ به صوت يكجا و نقد و مابقي ثمن معامله(70 درصد باقيمانده) را در 4 قسط مساوي با فواصل شش ماهه با سود تضمين شده سالانه 5/15 درصد به موجب 4 فقره چك به انضمام ضمانتنامه بدون قيد و شرط بانكي معادل كل مبلغ اقساطيفوق الذكر و سود متعلقه به نفع شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايرانو يا ساير اسناد تضميني معتبر ديگر شامل اسناد مالكيت اموال غير منقول ، اوراق بهادر، اسناد تضميني مالي و غيره( مشروط تاييد ((فروشنده))) به انضمام وكالتنامه بلاعزل با توئيق سهام مورد معامله به نفعشركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران به منظور تضمين وصول چكهاي مربوط به اقساط مذكور مي بايست از طرف خريدار به فروشنده ارائه گردد.
3-2 ساير شرايط و اطلاعات مربوطه در فرم و اسناد شركت در مزايده درج شده است.
3- ساير موارد
1-3 از كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي متقاضي خريد سهام دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر از ديگر شرايط و دريافت فرمهاي مربوطه از تاريخ 4/3/87 لغايت 20/3/87 از ساعت 9 الي 16 به استثناي پنجشنبه ها و ايام تعطيل به نشاني: خيابان آفريقا ، خيابان فرزان غربي، پلاك 65، طبقه دوم، شركت خدمات مديريت سرمايه مدار ( متعلق به شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران) مراجعه و يا با شماره تلفن 88889592 تماس حاصل فرمايند.
2-3 شركت در مزايده به منزله قبولي و اطلاع متقاضيان از نحوه شرايط و مندرجات قرارداد مورد معامله مي باشد. متقاضيان مي بايست پيشنهاد خود را بدون هر گونه ابهام و قيد و شرط در پاكت سربسته با امضاء و يا مهر به انضمام اصل رسيد سپرده حداكثرتا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 21/3/87 به شركت خدمات مديريت سرمايه مدار به عنوان نماينده شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران تحويل و رسيد دريافت دارند. ضمنا پيشنهاد ها راس 15 همان روز قرائت و حداكثر تا تاريخ 28/3/87 نتايج متخذه اعلام خواهد گرديد.

((شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران( سهامي عام) در رد يا قبول هريك و يا رد تمام پيشنهادها مختار مي باشد))
واگذاري سهام و حق تقدم سهام شركت آپادانا
شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند (سهامي عام) اصالتا در نظر دارد سهام و حق تقدم سهام شركت آپادانا سرام (سهامي عام) را به طور يكجا و يا جداگانه به صورت نقدي از طريق مزايده با مشخصات و شرايط ذيل واگذتر نمايد.
نوع تعداد (برگ) درصد سهم قيمت پايه هر سهم (ريال) كل مبلغ (ريال) مبلغ سپرده (ميليون ريال)
سهم 03135195 97/11 431،1 361،325،447،136 823،6
با لاترين قيمت پيشنهادي به عنوان بهاي نقدي،مبناي ثمن معامله قرار مي گيرد.
ساير شرايط و اطلاعات مربوط در فرم و اسناد شركت در مزايده جزء لاينفك اين آگهي مي باشد.
الف) سپرده شركت در مزايده:
1- سپرده شركت در مزايده مي بايست به خساب جاري شماره 0100002021007 شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند (سهامي عام) به عنوان سپرده شركت در مزايده همراه با تقاضاي خريد ظرف مهلت تعيين شده مندرج در بند(ب-2) اين آگهي تحويل شركت نميند.
ب)ساير موارد:
2- از كليه متقاضيان دعوت مي شود براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرمهاي مربوطه از تاريخ 18/12/87 لغايت پايان وقت اداري روز 25/2/87 از ساعت 9 الي 16 به نشاني تهران، خيابان بخارست، خيابان ششم پلاك 21، شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند (سهامي عام) طبقه پنجم مديريت معاملات سهام مراجعه نمايند.
متقاضيان مي بايست پيشنهادهاي خود را بدون هر گونه ابهام و قيد و شرط در فاصله زماني ياد شده در پاكت سر بسته و با امضا يا مهر به انضمام اصل سپرده حداكثر تا پايان روز جمعه 27/12/87 به نشاني مذكور در بند يك تسليم و رسيد دريافت نمايند.
3-برنده مزايده مكلف است ظرف دو روز تاريخ اعلام برنده مزايده نسبت به امضاي قرارداد خريد سهام و پرداخت هاي مربوطه اقدام نمايند.پرداخت ثمن معامله مي بايست در قالب وجوه نقد يا چك هاي بين بانكي صورت پذيرد و در غير اين صورت مبلغ سپرده شركت در مزايده مسترد نخواهد شدو
4 – پاكت هاي حاوي پيشنهادها راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 28/2/87 در محل شركت گشوده خواهد شد. حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مذكور آزاد است.
5- شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند (سهامي عام) در رد و قبول هر يك و يا تمام پيشنهادها مختار خواهد بود.
از 1 صفحه    صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر   : صفحه  
شماره 1 تا 2 از 2 مورد
        تعداد در صفحه 

Supported by : www.IIInf.Com 2008-2018