نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ورود به حساب شخصی


بازيابی رمز عبور

تبلیغات


قیمت ارز (سامانه سنا - ریال)

فروش خرید
دلار آمریکا
38,93438,930
یورو
46,95846,952
درهم امارات
10,64510,634

قيمت ارز بازار (تومان)

دلار
4,353
یورو
5,308
پوند انگلیس
5,974
دلار کانادا
3,575
دلار استرالیا
3,401
فرانک سوئیس
4,460
درهم امارات
1,189
رینگیت مالزی
1,095
بات تایلند
137
یوان چین
679

قیمت نفت و انرژی

نفت اوپک
66.13
نفت برنت
67.69
نفت سبک
61.52
نفت بورس توکیو
33,510
بنزین (گالن)
1.786
گاز طبیعی
2.845
گازوئیل
603.88
زبان پيش فرض سيستم شما بايستي انگليسي باشد تا تايپ صحيح انجام شود   نمایش همه موارد 
دقيقا همين عبارت  همه کلمات  هر يک از کلمات
متن مناقصه / مزایده
واگذاري امور خدمات
دستگاه مناقصه گزار شركت پست جمهوري اسلامي ايران

مهلت دريافت اسناد ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
PRESS SWITCH "S.O.R" CODE ۶BE-K۳-M۴-CIANCCLRRVVYY ۸۸۴۰۴۵۷-SM مناقصه : ۱۵۳/۸۸
دستگاه مناقصه گزار شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
مهلت دريافت اسناد ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۰ / ۱ / ۱۳۸۹
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۳ / ۱ / ۱۳۸۹

احتمال تغيير برنامه زماني فوق وجود دارد

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
P/F:HYDROCARBON WATER ANALYSER SERES -- TYPE:TOC ۲۰۰۰ ۸۸۴۰۴۷۷-SM مناقصه ۱۵۲/۸۸
دستگاه مناقصه گزار شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
مهلت دريافت اسناد ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۰ / ۱ / ۱۳۸۹
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۳ / ۱ / ۱۳۸۹

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
اياب و ذهاب خانواده ها و كاركنان (مناقصه شماره ۰۶۳/۸۸)
دستگاه مناقصه گزار شركت پالايش نفت بندر عباس
مهلت دريافت اسناد ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۸

آگهي مناقصه طي دو نوبت در تاريخهاي ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ در روزنامه هاي جمهوري اسلامي ودنياي اقتصاد چاپ و شركتها مي توانند حد اكثر تا ظرف ۱۵ روز پس ازانتشار آگهي نوبت دوم نسبت به اعلام آمادگي و ارسال مدارك و فرم مربوطه اقدام نمايند ظمناً در صورت تغيير زمانهاي دريافت اسناد،ارسال پيشنهاد و گشايش پاكات ، تاريخهاي جديد پس از بررسي وتأييد صلاحيت مناقصه گران در دعوتنامه مناقصه اعلام خواهد شد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
م م آج ۰۶۴/۸۸ حراست و نگهباني در ناحيه غير صنعتي ۱۳۲ نفر جهت ۳۳ پست نگهباني
دستگاه مناقصه گزار شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
مهلت دريافت اسناد ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸

اين آگهي جهت اعلام آمادگي متقاضيان شركت در مناقصه ميباشد (تاريخ دريافت اسناد جهت دريافت و تكميل پرسشنامه مي باشد.)وتاريخ تحويل پاكات و بازگشايي پاكات بصورت تقريبي ذكر شده است. لذا تقاضاي متقاضيان گرامي پس از تكميل پرسشنامه مربوط به مناقصه و تكميل و عودت آن به امور قراردادها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت احراز شرايط براي آنان دعوتنامه دريافت اسناد مناقصه ارسال خواهد شد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
م م آج ۰۶۷/۸۸ خدمات تعميرات اساسي اداره نگهداري و تعميرات
دستگاه مناقصه گزار شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
مهلت دريافت اسناد ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۸۸

اين آگهي جهت اعلام آمادگي متقاضيان شركت در مناقصه ميباشد (تاريخ دريافت اسناد جهت دريافت و تكميل پرسشنامه مي باشد.)وتاريخ تحويل پاكات و بازگشايي پاكات بصورت تقريبي ذكر شده است. لذا تقاضاي متقاضيان گرامي پس از تكميل پرسشنامه مربوط به مناقصه و تكميل و عودت آن به امور قراردادها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت احراز شرايط براي آنان دعوتنامه دريافت اسناد مناقصه ارسال خواهد شد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فرآخوان عمومي شناسائي پيمانكار (مناقصه) ( دو مرحله اي )
دستگاه مناقصه گزار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
مهلت دريافت اسناد ۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۸

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اروميه در نظر دارد مناقصه طبق مشخصات فني مندرج در اوراق و با شرايط كلي اعلامي در آگهي روزنامه جهان صنعت چاپ ۲/۹/۸۸ و ۹/۹/۸۸ از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار ذيصلاح و واجد شرايط واگذار نمايد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي پالايشگاه تبريز
دستگاه مناقصه گزار شركت پالايش نفت تبريز
مهلت دريافت اسناد ۱۶ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۹
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۹ / ۲ / ۱۳۸۹

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري حجمي جايگاه شركتي دو منظوره شماره ۳ خرم اباد
دستگاه مناقصه گزار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
مهلت دريافت اسناد ۷ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۲ / ۹ / ۱۳۸۸

سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۱۰ ميليون ريال واريز به جام ملت ۳۵۱۶۱/۸۸/۹۲۰۰۰۳۵۱ بانك ملت و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر سه ماهه .
ضمنا تاريخ بازگشائي پاكات ج پيشنهاد قيمت شركتهاي مجاز پس از تفكيك پاكات و اعلام نظر كتبي كميته فني بازرگاني بصورت دعوتنامه كتبي اقدام ميگردد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
امور مربوط به راهبري ماشينهاي اداري (تايپ-بايگاني -دبيرخانه )
دستگاه مناقصه گزار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
مهلت دريافت اسناد ۵ / ۹ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
از 2 صفحه    صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر   : صفحه  
شماره 1 تا 10 از 16 مورد
        تعداد در صفحه 

Supported by : www.IIInf.Com 2008-2018