نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ورود به حساب شخصی


بازيابی رمز عبور

تبلیغات


قیمت ارز (سامانه سنا - ریال)

فروش خرید
دلار آمریکا
38,93438,930
یورو
46,95846,952
درهم امارات
10,64510,634

قيمت ارز بازار (تومان)

دلار
4,353
یورو
5,308
پوند انگلیس
5,974
دلار کانادا
3,575
دلار استرالیا
3,401
فرانک سوئیس
4,460
درهم امارات
1,189
رینگیت مالزی
1,095
بات تایلند
137
یوان چین
679

قیمت نفت و انرژی

نفت اوپک
66.13
نفت برنت
67.69
نفت سبک
61.52
نفت بورس توکیو
33,510
بنزین (گالن)
1.786
گاز طبیعی
2.845
گازوئیل
603.88
زبان پيش فرض سيستم شما بايستي انگليسي باشد تا تايپ صحيح انجام شود   نمایش همه موارد 
دقيقا همين عبارت  همه کلمات  هر يک از کلمات
متن مناقصه / مزایده
اجراي عمليات نصب انشعاب آب در اقطار مختلف و همچنين تغييرقطر،سطح ومحل انشعابات ناحيه بهارستان
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
حفاري سه حلقه چاه با لوله تهيه شده توسط كارفرما در مناطق تحت پوشش
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب درسطح شهر- پيمان دو اسلام آبادغرب/شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۶ / ۳ / ۱۳۸۹
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۹


((آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي))
شماره ۱۷/م/۸۹

اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب درسطح شهر - پيمان دو (لوله پلي اتيلن به اقطار۲۰۰ و ۲۵۰م.م به طول ۵۰۰۰ متر و...)

شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد عمليات اجرايي مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي دومرحله اي به پيمانكاران واجدشرائط واگذار نمايد،

مدارك مورد نياز:
- نامه اعلام آمادگي
- آخرين آگهي تغييرات- آگهي روزنامه رسمي - اساسنامه شركت
- ارائه اطلاعات درمورد انجام كارهاي مشابه
- ارائه تائيديه يا رضايت نامه از شركتهاي طرف قرارداد
- ارائه تائيديه آخرين رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور
- داشتن تجربه و دانش لازم در انجام كارهاي مشابه
- رشته ورتبه موردنياز :آب پايه ۵
از متقاضياني كه توانايي احراز شرايط بالا را دارند و قادر به ارائه مدارك مورد نياز مي باشند دعوت مي گردد حداكثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم، جهت اخذ فرم هاي ارزيابي كيفي واسنادمناقصه با ارائه درخواست ومعرفي نامه كتبي به نشاني محل دريافت اسناد مراجعه نمايند.
بدليل دومرحله اي بودن مناقصه پاكات (ج)مناقصه گراني بازگشايي خواهدشدكه طبق نظركميته فني بازرگاني امتيازلازم راكسب نمايد.

بديهي است شركت آب و فاضلاب استان در كليه مراحل برگزاري مناقصه (بررسي مدارك- تائيد صلاحيت – بررسي اسناد مالي و فني و ......) تحت هر شرايطي مختار مي باشد.

در ضمن هزينه آگهي هر دو نوبت بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب درسطح شهر- پيمان يك شهراسلام آبادغرب/شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۶ / ۳ / ۱۳۸۹
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۹


((آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي))
شماره ۱۶/م/۸۹

شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد عمليات اجرايي مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي دومرحله اي به پيمانكاران واجدشرائط واگذار نمايد،

مدارك مورد نياز:
- نامه اعلام آمادگي
- آخرين آگهي تغييرات- آگهي روزنامه رسمي - اساسنامه شركت
- ارائه اطلاعات درمورد انجام كارهاي مشابه
- ارائه تائيديه يا رضايت نامه از شركتهاي طرف قرارداد
- ارائه تائيديه آخرين رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور
- داشتن تجربه و دانش لازم در انجام كارهاي مشابه
- رشته ورتبه موردنياز :آب پايه ۵
از متقاضياني كه توانايي احراز شرايط بالا را دارند و قادر به ارائه مدارك مورد نياز مي باشند دعوت مي گردد حداكثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم، جهت اخذ فرم هاي ارزيابي كيفي واسنادمناقصه با ارائه درخواست ومعرفي نامه كتبي به نشاني محل دريافت اسناد مراجعه نمايند.
بدليل دومرحله اي بودن مناقصه پاكات (ج)مناقصه گراني بازگشايي خواهدشدكه طبق نظركميته فني بازرگاني امتيازلازم راكسب نمايد.

بديهي است شركت آب و فاضلاب استان در كليه مراحل برگزاري مناقصه (بررسي مدارك- تائيد صلاحيت – بررسي اسناد مالي و فني و ......) تحت هر شرايطي مختار مي باشد.

در ضمن هزينه آگهي هر دو نوبت بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
احداث ساختمان آزمايشگاه مركزي ستاد شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۶ / ۳ / ۱۳۸۹
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۹


((آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي))
شماره ۱۵/م/۸۹

شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد عمليات اجرايي مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي دومرحله اي به پيمانكاران واجدشرائط واگذار نمايد،

مدارك مورد نياز:
- نامه اعلام آمادگي
- آخرين آگهي تغييرات- آگهي روزنامه رسمي - اساسنامه شركت
- ارائه اطلاعات درمورد انجام كارهاي مشابه
- ارائه تائيديه يا رضايت نامه از شركتهاي طرف قرارداد
- ارائه تائيديه آخرين رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور
- داشتن تجربه و دانش لازم در انجام كارهاي مشابه
- رشته ورتبه موردنياز :ساختمان پايه ۵
از متقاضياني كه توانايي احراز شرايط بالا را دارند و قادر به ارائه مدارك مورد نياز مي باشند دعوت مي گردد حداكثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم، جهت اخذ فرم هاي ارزيابي كيفي واسنادمناقصه با ارائه درخواست ومعرفي نامه كتبي به نشاني محل دريافت اسناد مراجعه نمايند.
بدليل دومرحله اي بودن مناقصه پاكات (ج)مناقصه گراني بازگشايي خواهدشدكه طبق نظركميته فني بازرگاني امتيازلازم راكسب نمايد.

بديهي است شركت آب و فاضلاب استان در كليه مراحل برگزاري مناقصه (بررسي مدارك- تائيد صلاحيت – بررسي اسناد مالي و فني و ......) تحت هر شرايطي مختار مي باشد.

در ضمن هزينه آگهي هر دو نوبت بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
انفصالات شمال (آفريقا- وليعصر - ونك)
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
پروژه احداث شبكه انتقال اب كوهان دماوند
دستگاه مناقصه گزار سازمان جهاد كشاورزي استان تهران
مهلت دريافت اسناد ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
عمليات لوله گذاري شناور شمال و جنوب
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
اجراي عمليات فونداسيون و دو طبقه زيرزمين ساختمان ستادي - آب وفاضلاب شهر تهران
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۸

آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي)

۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب شهر تهران
۲- موضوع مناقصه : اجراي عمليات فونداسيون و دو طبقه زير زمين ساختمان ستادي
۳- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه مركزي اين شركت به نشاني محل دريافت اسناد مراجعه و پس از دريافت اوراق شرايط شركت در مناقصه در صورت تمايل مبلغ ۰۰۰ر۱۰۰ (يكصد هزار ) ريال به حساب سيبا ۰۱۰۵۷۴۷۸۴۴۰۰۷ نزد بانك ملي شعبه آب و فاضلاب بنام شركت آب و فاضلاب شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم ونسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
۴- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت
۵- مبلغ برآورد : ۰۲۷ر۳۴۱ر۱۳۰ر۱۹ ريال بر اساس فهرست بهاي سال ۸۷
۶- رشته و رتبه شركت كنندگان : حداقل رتبه ۳ ابنيه
۷- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : به ميزان ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۹۶ (پانصدو نودو شش ميليون ) ريال و به يكي از انواع ذيل ميباشد:
- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانكـي و يا واريز نقـدي به حساب سيبا شمـاره ۰۱۰۵۷۵۹۰۴۲۰۰۰ نزد بانك ملـي ايـران شعبـه آب و فاضلاب به نام شركت آب وفاضلاب شهر تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
۸- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد : تا ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ دبيرخانه مركزي اين شركت به نشاني مذكور
۹- زمان ومحل گشايش پيشنهادها در مرحله اول : ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ در دفتر امور بازرگاني و قراردادها
۱۰- زمان و محل گشايش پيشنهادها در مرحله دوم : ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۶/۱۱/۸۸ در دفتر امور بازرگاني و قراردادها .
۱۱- هزينه درج آگهي در يك نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد .
۱۲- سايراطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

شركت آب و فاضلاب شهر تهران
(سهامي خاص)

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
احداث اطاقك هاي سرچاهي شهر سراب به تعداد ۹ عدد و حصاركشي محوطه اطاقك ها
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب كشور
مهلت دريافت اسناد ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۸۸
مهلت ارسال پيشنهاد ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸
تاريخ بازگشايي پاكات ۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸

« آگهي فراخوان ارزيابي – نوبت اول»
شماره ۱۴۴ سال۱۳۸۸

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي از پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت براي دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد :‌
الف – موضوع مناقصه : احداث اطاقك هاي سرچاهي شهر سراب به تعداد ۹ عدد وحصاركشي محوطه اطاقك ها
ب – مبلغ برآورد اوليه : ۳۱۶۱۵۶۹۵۲۷ ريال
ج – محل اجراي كار : شهرسراب
د – رشته و گروه پيمانكار : ابنيه
هـ – مدت اجراي كار : ۱۲ ماه
و – دستگاه نظارت : مهندسين مشاور آبسو
ز – كارفرما : شركت آب و فاضلاب استان آذربايجانشرقي
داوطلبين مي توانند بمنظور دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار و تكميل و عودت آن از تاريخ نشر آگهي به مدت چهارده روز به محل دريافت اسناد بغير از ايام تعطيل در ساعات اداري مراجعه نمايند لازم به ذكر است كه هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
از 4 صفحه    صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر   : صفحه  
شماره 1 تا 10 از 32 مورد
        تعداد در صفحه 

Supported by : www.IIInf.Com 2008-2018