1319.51
5,308
4,353

معرفی کوتاه

نام مدیر عامل : خانم مجيدي

نام شرکت : هيفا هنر تهران

سال تاسیس : 1383

مواد مصرفی : زئوليت و سنگ آهك و بنتونيت

تولیدات / خدمات : مشاوره در زمينه كاني غير فلزي و صنايع سيمان - توليدي سنگ لاشه و آهك

نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ليست صنايع

تبلیغات

آمار و اطلاعات

امروز :
بازديدهاي امروز : 2327
بازديدهاي ديروز : 9003
كل بازديدها : 16583089
كاربران آنلاين : 17


هيفا هنر تهران نام واحد صنعتی :
1383 سال تاسیس :
خانم مجيدي نام مدیر عامل :
ليسانس تحصیلات/سوابق :
   
زئوليت و سنگ آهك و بنتونيت نوع مواد مصرفی :
مشاوره در زمينه كاني غير فلزي و صنايع سيمان - توليدي سنگ لاشه و آهك تولیدات یا خدمات :
استاندارد :
تولیدات آینده :

5 نفر

تعداد پرسنل :
گندله سازي نوع خط تولید :
9000 m t/y ظرفیت تولید :
میزان مواد مصرفی :

رزومه كاري

1- مقدمه :

اين رزومه شامل دو بخش مي باشد بخش اول آن رزومه كاري اعضا شركت هيفا هنر مي گردد بخش دوم شامل رزومه كاري افراد و همكاران مرتبط با شركت مي باشد. در پايان بخشي از فعاليت در ارتباط با مقوله معدن اين شركت آورده شده است. اعضا موسس شركت هيفا هنر تهران شامل خانم مهندس منصوره مجيدي مدير عامل، مهندس مهدي انصار رئيس هيئت مديره و خانم مهندس هاتفه مجيدي مي گردد. همكاران شركت شامل آقايان مهندس مهدي برقي و مهندس منصور مهاجر، مهندس احمد انصار ، مهندس حجت كامور، مي گردند.

زمينه اصلي فعاليت شركت در خصوص مواد معدني و مقوله معدن بوده ولي نگاه به فرآوري مواد و استفاده بهينه از اولويت هاي اقتصادي هيچ گاه از نگاه مسئولين شركت پوشيده نبوده است.

رزومه كاري افراد شركت

2-1- رزومه كاري خانم مهندس منصوره مجيدي

تحصيلات: ليسانس زمين شناسي از دانشگاه تهران 1378

سوابق كاري:

- اجرا طرح تهيه تابلو هاي برد زمين شناسي براي آموزش و پرورش كرج در ارايه 2000 تابلوي تحويلي به مدارس مقاطع ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان درسال 1379

- همكاري مشاوره اي براي موسسه آموزشي قلم چي ( شعبه كرج ) در زمينه اهدا بورد هاي تبليغاتي زمين شناسي براي مراكز آموزشي در سطح شهرستان كرج در سال 1380 و 81

- تدوين طرح استفاده و بازيافت بطري هاي مصرفي نوشابه در احداث قطعات پيش ساخته ساختماني ( طرح كامپوزيت ) با اخذ خصوصيات استاندارد مهندسي در سال 1382 و 83 اين طرح به مراحل اجرايي خود رسيده است.

- رايزني با سازمان استاندارد كرج در زمينه اخذ استاندارد كالا براي اقلام تابلو هاي زمين شناسي كمك آموزشي به منظور صادرات اين كالا به كشور هاي خارجه در سال 1384

- مطالعه كامل بر روي كاربرد ژرمانيوم در زمينه هاي ژئوشيميايي بعنوان يك ردياب زيست محيطي - 1385كه ادامه دارد.

- مسئول فني معدن سنگ لاشه سرخدر

- عضو سازمان نظام مهندسي معدن و داراي پروانه اشتغال2-2- روزمه كاري مهندس مهدي انصار

تحصيلات: ليسانس زمين شناسي از دانشگاه تهران 1378– فوق ليسانس رسوب شناسي از دانشگاه بهشتي 1381

سوابق كاري قبلي: مسئول زمين شناسي و معدن شركت طراحي صنعتي ايران بمدت 4 سال – كارشناس GIS

مدير عامل قبلي شركت پودر صنعتي سمنان بمدت يك سال

2-2-1- سوابق اجرايي در ارتباط با مواد معدني به ترتيب:

1 ) پي جويي هاي زمين شناسي بر روي ذخاير سنگ نمك سمنان واقع در شرق آرادان – كارفرما: آقاي مهندس علي ربيعي 1378

2 ) همكار پروژه در كار تحقيقاتي دكتري در زمينه مطالعه خواص پالئو منيتيت رسوبات قرمز پاييني در منطقه قم – تابستان 1378 و انجام حفاري هاي مغزه گيري تعداد 800 مغزه بطول 1600 متر در سنگ سخت

3 ) انجام پي جويي هاي زمين شناسي شامل تهيه نقشه ژئوشيميايي براي شركت پويازركان آقدره در جنوب شرق كشور شامل نمونه برداري 2000 نقطه از آبراهه هاي منطقه و تهيه نقشه هاي زمين شناسي از ذخاير مس سنگون – 1379

4 ) پي جويي هاي زمين شناسي در كوه هاي منطقه جارو واقع در جنوب شهرستان كرج و مطالعه ذخاير مس اين ناحيه - 1380

5 ) انجام مطالعات رسوب شناسي بر روي رسوبات رودخانه آجرلو بمنظور شناسايي ذخاير پلاسر آهن – 1380

6 ) مطالعه ذخاير پوزلاني منطقه آجرلو مياندوآب از سر شاخه هاي رودخانه زرينه رود – 1381

7 ) شناسايي و اكتشاف سنگ تزييني گرانيت پلنگي ( كنگلومراي فجن ) واقع در همان منطقه آجرلو – 1381

8 ) ساخت 5000 جعبه چاپي 48 تايي حاوي كاني هاي ارزشمند از اقصاء نقاط2-2-2-كارهاي انجام شده اصلي در زمان تصدي گري مسئوليت زمين شناسي شركت طراحي صنعتي ايران

1) نظارت بر مطالعات مقدماتي زمين شناسي كارخانه سيمان سبزوار-1382

2) نظارت بر مطالعات نيمه تفصيلي زمين شناسي كارخانه سيمان سبزوار-1383

3) اجرا مطالعاتي نيمه تفصيلي زمين شناسي كارخانه سيمان فراز فيرزكوه-1384

4) اجرا مطالعات مقدماتي مواد پوزولاني لاسم واقع در غرب فيروزكوه-1384

5) نظارت بر مطالعات مقدماتي زمين شناسي كارخانه سيمان دهلران-1385

6) اجرا مرحله مطالعات مقدماتي زمين شناسي كارخانه سيمان ميمه –1385

6) نظارت بر مطالعات مقدماتي زمين شناسي كارخانه سيمان بيارجمند-1385

7) نظارت بر مطالعات نيمه تفصيلي زمين شناسي كارخانه سيمان مند دشتي-1385

8) اجرا مطالعات مقدماتي زمين شناسي كارخانه سيمان سفيد گناباد فقط در عرض 2 ماه - در زمستان 1386

9) اجرا بخشي از مطالعات زمين شناسي مقدماتي كارخانه سيمان كياسر و انجام مناقصات تعيين مشاور- آخرين كار- 1386

2-2-3-كارهاي انجام شده ديگر در زمان تصدي گري مسئوليت زمين شناسي شركت طراحي صنعتي ايران

( كارهايي كه شامل پروژه هاي تمام شده كامل نبوده اند)

1) اجرا پروژه پي جويي هاي زمين شناسي مقدماتي در منطقه ميناب به مدت يك ماه كار صحرايي – 1382

2) اجرا پروژه پي جويي هاي زمين شناسي به منظور احداث احتمالي كارخانه سيمان سفيد در منطقه گناباد – 1383

3) اجرا پروژه پي جويي مقدماتي زمين شناسي به منظور رد يابي هر گونه ذخيره احتمالي پوزولاني در اطراف كارخانه سيمان فراز فيروز كوه به دامنه 100 كيلومتري اطراف آن- 1383

4) انجام پروژه پي جويي هاي مقدماتي در منطقه آجرلو مياندوآب بمنظور احداث كارخانه سيمان خاكستري در اين منطقه – 1384

5) انجام پروژه مطالعه اوليه بر روي فسا شيراز به منظور احداث كارخانه سيمان خاكستري در اين منطقه – 1384

6) پروژه مطالعه اوليه و مقدماتي ذخاير منطقه كياسر بمنظور امكان سنجي احداث كارخانه سيمان خاكستري – 1385

7) پي گيري طرح احداث كارخانه سيمان در ونزوئلا – 1384

8) انجام مطالعات مقدماتي زمين شناسي پروژه احداث كارخانه سيمان خاكستري در درگز – 1386

9) انجام پي جويي هاي مقدماتي و ارايه طرح مطالعات تفصيلي در سنگ آهك مناسب صنعت فولاد در منطقه نيشابور- 1385

10) مطالعه زمين شناسي در پروژه سيمان مارگون شامل نظارت بر كارهاي مشاور و ارسال نمونه به استراليا براي كنترل دقت نتايج2-2-4-اين موارد در خصوص مطالعات زمين شناسي فيروز كوه قابل توجه است:

حجم چاهك هاي اكتشافي حفاري شده در اين مرحله 400 حلقه چاهك بوده كه نمونه برداري بروش شياري در ديواره چاه انجام شده بود. اين كار توسط دو دستيار و 80 مغني انجام شد و كل نمونه برداري ها از هر چاهك كه به تعداد 4 گوني شن و خاك بود توسط تكنيك هاي استاندارد كاهش حجم داده شد و به آزمايشگاه آناليز شيميايي تر فرستاده شد. كل گزارش نوشته شده بهمراه فايل اتوكد پروژه را بخش زمين شناسي شركت طراحي صنعتي با مسئوليت مهندس انصار انجام داد.

2-2-5-اين موارد در خصوص مطالعات زمين شناسي سيمان سفيد گناباد قابل توجه است:

طبق قرارداد و برنامه زمان بندي قرار بود اين كار (انجام مطالعات زمين شناسي اوليه ) ظرف 3 ماه انجام شود. با توجه به برف و سرماي زمستان و وسعت منطقه كه بالغ بر 50 كيلومتر در پيرامون شهرستان گناباد بود، اكيپ موفق شد در كمتر از 2 ماه كل پروژه حساس سيمان سفيد را هم نمونه برداري و هم به آزمايشگاه ارسال و هم گزارش مربوطه با بهمراه نقشه تهيه شده از كليه مراحل كار بصورت فايل اتوكد، چاپ شده رنگي تحويل كارفرما نموده و پروژه را تسويه حساب نمايد.

كليه عمليات صحرايي فقط توسط 5 كارگر و دستيار صحرايي انجام شد ولي تهيه كل فايل نقشه با توجه به اينكه Rev.2 نيز به آن خورده بود بهمراه گزارش كار كه آن نيز دو بار توسط كارفرما بازگردانده شد همگي توسط لپ تاب و بصورت كاملا ضربتي ولي در عين حال بدون كم و كاستي انجام شد. نمونه اي از فايل PDF اين پروژه در پيوست اين رزومه بصورت CD آورده شده است.
2-2-6- كارهاي انجام شده در زمان مديريت عاملي در شركت پودر صنعتي سمنان

انجام دوره هاي متناوب تبليغات مداوم توسط بخش بازرگاني و اصلاح چندين عيب در بخش بازرگاني كه موفق به اخذ سفارش هاي خوب و رقم دار براي شركت پودر صنعتي سمنان گرديد.

در رابطه با سفارش هاي اخذ شده موفق به خردايش موارد ذيل گرديديم:

- سفارش كوبش 300 تن بال كلي و به دست آوردن نكات كليدي كوبش بال كلي در خط توليد

- كوبش 100 تن كربنات كلسيم مش 200 و اصلاحات صورت گرفته در اين خصوص

- قرارداد خردايش 700 تن ذغالسنگ مش 200 براي شركت قطران ذغال سنگ. ذغالسنگ بعلت خصوصيات و ويژگي هاي خاصي كه دارد نياز به انجام يك سري تمهيدات خاص از جمله حذف الواتور زنجيري به علت اينكه اتصالات زنجير هاي فلزي سبب ريخته شدن مواد پولكي له شده از جنس ذغال سنگ در خط توليد مي گردند مي داشت كه اين دانه ها در محصول نهايي وارد نگردد. اين نكات در خط تصحيح شد و سفارش كارفرما طبق قرارداد تحويل وي گرديد.

- انجام قرارداد خردايش زئوليت در خط توليد به منظور كار بر روي احتمال استفاده از آن در صنعت مرغداري

كار بر روي بنتونيت هاي منطقه سمنان و انجام خردايش هاي آزموني به منظور اخذ هر گونه نكات حرفه اي كار و مشكلاتي كه در هنگام خردايش اين ماده معدني ممكن است پيش بيايد ( از جمله گرفتگي هاي خط )


- رزومه كاري ساير همكاران شركت

3-1- رزومه كاري مهندس حجت كامور

- كارشناس زمين شناسي از دانشگاه تهران سال 1383- سابقه كار: 3 سالسوابق كاري :

1) كارشناس GIS در پژوهشگاه بين المللي زلزله و مهندسي زلزله- در سال 1383

2) اجرا پروژه زمين شناسي نيمه تفصيلي كارخانه سيمان فراز فيرزكوه- در سال 1384- دستيار پروژه

3) پروژه اجرايي مطالعات مقدماتي مواد پوزولاني لاسم واقع در غرب فيروزكوه- در سال 1384- دستيار پروژه

4) همكار پروژه در مطالعات مقدماتي زمين شناسي كارخانه سيمان سفيد گناباد - در زمستان 85

- دستيار قبلي بخش زمين شناسي شركت طراحي صنعتي ايران به مدت 1 سال

- همكار پروژه هاي زمين شناسي در شركت زر كوه اكتشاف3-2- رزومه كاري مهندس مهدي برقي

تحصيلات: فوق ليسانس كريستالوگرافي از دانشگاه آلمان

مدرس دانشگاه تهران

مسئول بخش كريستالوگرافي دانشگاه تهران

سوابق كاري:

- بررسي عيوب پخت كارخانه سيمان آبيك در سال 1378

- بررسي نودول هاي رشد و لكه هاي ايجاد شده در محصولات كارخانه شيشه قزوين – 1379

- ارايه بيش از 5 مقاله ISA در مجلات معتبر دنيا در سال هاي اخير

- انجام ده ها طرح تحقيقاتي دانشگاهي

- مسئول بخش XRD دانشگاه تهران

- مطالعه بر روي فلدسپات هاي رگه معدني روستاي گته ده طالقان- 1369

- مطالعه بر روي فاز هاي رشد در تريديميت

- مطالعه بر روي اثرات زيست محيطي آزبست

- مطالعه اثرات سيليس سوپرفاين در بهداشت پزشكي

4- پروژه هاي انجام شده توسط شركت هيفا هنر

1 ) انجام پروژه تهيه كود كشاورزي از زئوليت بعنوان يك طرح ملي در بهار 1386 – اين طرح شامل 170 صفحه اطلاعات فني مهندس و معدني دقيق مي باشد.

2 ) برنامه ريزي و اجرا طرح طبقه بندي ذخاير بنتونيتي كشور شاملتعيين انواع بنتونيت هاي سديك – كلسيك – پتاسيك موجود و ايجاد بانك اطلاعاتي و ارتباط با مشتريان علاقه مند با موضوع

3) اجرا طرح تحقيقاتي مطالعه بمنظور پيدا كردن هر گونه ذخيره بنتونيت مناسب براي صنعت تهيه كنندگان صنايع بهداشتي و مخصوصا آرايشي كه در همين زمينه براي اولين بار در ايران شركت هيفا هنر تهران موفق شده است تا بنتونيت با خصوصيات تورم 60 ميلي گرم در هر دو گرم ( در 100 سي سي آب ) تهيه و توليد نمايد و در اين زمينه دست يكي از انواع واردات محصولات خارجي را به ميهن كوتاه نمايد. اين بنتونيت كاملا جوابگوي تهيه انواع كرم هاي موبر و ضد آفتاب مي باشد چون PH آن قليايي است و در آب كاملا خواص سوسپانسيون داشته و خواص امولسي فاير از خود نشان مي دهد.

اين كار فقط بصورت تحقيقاتي نبوده و اكنون در فاز تحويل تجاري آن براي شركت طبيعت زنده مي باشيم كه مورد تاييد بخش R&D اين شركت نيز هستيم و محصولات كرم موبر توليدي از اين مواد در بازار مصرف موجود مي باشند.

4 ) تهيه بنتونيت گرانوله شده براي مصارف جاذب آب و رطوبت براي شركت هاي توليد مرغ در كشور، شامل شركت هاي كيوان مرغ مهاباد، بخش جهاد دانشگاهي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ( كارفرما: دكتر باهري )

5 ) انجام پروژه براي ساير كارفرماها

5- برنامه هاي بعدي شركت:

شركت هيفا هنر تهران امتياز اكتشاف ماده معدني سنگ لاشه بهمراه سنگ لايه اي نماي ساختماني را در منطقه روستاي سرخدر واقع در جاده هراز در تملك خود دارد. دسترسي آسان به بازار مصرف و ايجاد كارآفريني در اين بخش از صنعت كشور نگاه آتي همه دوستان عزيز گرامي را در اين زمينه مي طلبد.

برنامه بعدي شركت كار بر روي صنعت كراكينگ و كاتاليزور از نقطه نظر استفاده از مواد معدني بنتونيت و زئوليت طبيعي و يا سنتزي دور نماي بعدي شركت ماست.

و ساير برنامه ها .....

كرج ، خيابان طالقاني ، خيابان زوجاجي كهن ، شماره 11

آدرس دفتر :
تلفن دفتر :
نمابر :
   
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
نمابر :
   

به جز اعضای ويژه ، اطلاعات مربوط به تماس ها و آدرس سايت و ايميل اعضای عادی ، فقط براي اعضای وِيژه قابل نمايش است

سایت :

ایمیل :

ليست قيمت ثبت نشده!

لطفا درخواست و سفارش خود را با جزئيات کامل و مشخصات و آدرس دقيق ثبت کنید تا در اسرع وقت پيگيری شود. در صورتی که عضو سايت هستيد ، نام کاربری خود را نيز وارد کنيد تا علاوه بر ثبت این پیام در صندوق پیام شما ، پاسخ را نیز از طريق صندوق پيام دريافت نمائيد.

نام کاربری :

* نام و نام خانوادگی / نام شركت :

* استان / شهر- آدرس کامل پستی :

* آدرس ایمیل :

* شماره تلفن :

* موضوع تماس :

* متن سفارش با جزئيات کامل :


* عدد تصادفی :   120851      

تعداد بازدید : 6700              گروه : كاني هاي غيرفلزي              عضويت : رایگان

اعضاي ويژه (طلايي - نقره اي - برنزي)


Supported by : www.IIInf.Com 2008-2018