نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ورود به حساب شخصی


بازيابی رمز عبور

تبلیغات


قیمت ارز (سامانه سنا - ریال)

فروش خرید
دلار آمریکا
38,93438,930
یورو
46,95846,952
درهم امارات
10,64510,634

قيمت ارز بازار (تومان)

دلار
4,353
یورو
5,308
پوند انگلیس
5,974
دلار کانادا
3,575
دلار استرالیا
3,401
فرانک سوئیس
4,460
درهم امارات
1,189
رینگیت مالزی
1,095
بات تایلند
137
یوان چین
679

قیمت نفت و انرژی

نفت اوپک
66.13
نفت برنت
67.69
نفت سبک
61.52
نفت بورس توکیو
33,510
بنزین (گالن)
1.786
گاز طبیعی
2.845
گازوئیل
603.88
زبان پيش فرض سيستم شما بايستي انگليسي باشد تا تايپ صحيح انجام شود   نمایش همه موارد 
دقيقا همين عبارت  همه کلمات  هر يک از کلمات
متن مناقصه / مزایده
فروش اسناد امحايي
دستگاه مناقصه گزار بانك ملت

مهلت دريافت اسناد ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي ۱۴۴/۱۵۵ به مساحت ۳۱/۶۵ متر مربع
دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان

مهلت دريافت اسناد ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري ساختمان برج آبي واقع درخيابان امام شمالي جنب سينما جام جم به صورت اجاره
مزايده شماره۱۳۱۷۰
دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان

مهلت دريافت اسناد ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري داروخانه شبانه روزي سرپايي بعثت شهرستان مهاباد
دستگاه مناقصه گزار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اروميه
مهلت دريافت اسناد ۱ / ۶ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱ / ۶ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲ / ۶ / ۱۳۹۳

آگهي مزايده (نوبت دوّم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد در راستاي اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد ۳۳ و ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مبني بر بهينه سازي ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني دولتي و كاهش تصدي گري دولت در بخش درمان بستري و واگذاري قسمتي از وظايف بخش هاي مذكور به بخش هاي تعاوني و خصوصي و بر اساس مجوز شماره ۳۰۷۶۸۷/۱۰۱ مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ دفتر وزارت متبوع، خدمات دارويي داروخانه سرپائي شبانه روزي بعثت شهرستان مهاباد را از طريق انجام (مزايده عمومي(نوبت دوّم)) در قالب قرارداد ( اجاره مكان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعيين صلاحيت شده توسط كميسيون ماده ۲۰ امور داروخانه هاي دانشگاه واگذار نمايد.
شرايط مزايده :
۱- شماره مزايده : ۲۷۰۲۳/۴۷/۹۳ مورخه : ۱۳/۵/۹۳
۲- موضوع مزايده : واگذاري اجاره مكان داروخانه سرپائي شبانه روزي بعثت شهرستان مهاباد
۳- نوع مزايده : يـك مرحله اي عمومي
۴- مهلت تحويل اسناد به متقاضيان : از تاريخ ۱۳/۵/ ۹۳ لغايت ۲۳/۵/۹۳
۵- تاريخ جلسه سايت ويزيت (جلسه توجيهي و پرسش و پاسخ) : -
۶- مهلت دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان توسط دبيرخانه حراست دانشگاه : تا پايان وقت اداري مورخ ۱/۶/۹۳
۷- تاريخ اعتبار پيشنهادات : بيست روز به استثناء ايام تعطيل خواهد بود.
۸- تاريخ بازگشائي پاكتها : پاكتهاي «الف»،«ب»و«ج» در ساعت ۹ صبح روز يكشنبه مورخه ۲/۶/۹۳ در محل امور قراردادهاي دانشگاه
۹- متقاضيان مي بايست اوراق شرايط را از مورخه ۱۳/۵/۹۳ لغايت ۲۳/۵/۹۳ پس از مطالعه و تكميل كامل اوراق شرايط، پاكات پيشنهادات خود را در موعد مقرر تحويل نمايند. ضمناً متقاضيان قبل از عودت پيشنهادات در صورت نياز مي توانند از واحد امور قراردادها، مناقصات و مزايدات دانشگاه نسبت به دريافت پاكات مزايده اقدام نمايد.
۱۰- متقاضيان جهت دريافت اوراق شرايط مزايده مي بايست مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ريال (دويست هزار ريال) به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانك ملـي(واريز در طي فيش سه برگه در كليه شعب بانك ملي) واريز و فيش مربوطه (نسخة رسيد براي صاحب حساب) را در داخل پاكت «الف» گذاشته و به همراه ساير پاكات در موعد مقرر تحويل دبيرخانه حراست دانشگاه نمايند. توجه : بديهي است اگر شركت كننده اي به غير از نسخه صاحب حساب فيش واريزي ، نسخه ديگري داخل پاكت گذاشته و ارائه داده باشد از دور مزايده حذف خواهد شد.
۱۱- سپرده شركت در مزايده : مبلغ سپرده ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ريال (يكصدو پنجاه ميليون ريال) ، سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي واريز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۳۰۳۴۷۴۷۰۰۲ نزد بانك صادرات (كليه شعب قابل واريز مي باشد) به نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي. در صورتيكه مزايده پذير براي شركت درمزايده ضمانت نامه معتبر بانكي ارائه نمايد ، اين ضمانت نامه بايد حداقل داراي سه ماه اعتبار باشد
و ارائه ضمانت نامه از پست بانك مورد قبول دانشگاه نمي باشد. و همچنين شركتهايي كه ضمانت نامه هاي فاقد پرفراژ بانكي و فاقد تمبر مالياتي و ابطال شده توسط صادر كننده ارائه نمايند از دور مزايده حذف خواهند شد.
* (به منظور ارائه خدمات بهتر و سريعتر جهت استرداد سپرده هاي دريافتي از شركت هايي كه وجه نقد به شماره حساب اعلامي دانشگاه واريز نموده اند، درج شماره حساب بانكي (ترجيحاً صادرات) بر روي پيوست شماره ۶ برگ شرايط مزايده الزامي مي باشد.)

توجه : به پيشنهادات مشروط و مخدوش وفاقد سپرده و امضاء و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش يك قطعه زمين در فلكه فرودگاه آبادان
دستگاه مناقصه گزار شركت فرودگاه هاي كشور

مهلت دريافت اسناد ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش خودرووانت مزدا ۲۰۰۰ تك كابين مدل ۸۰ و پيكان سواري مدل ۸ در فرودگاه ساري
دستگاه مناقصه گزار شركت فرودگاه هاي كشور

مهلت دريافت اسناد ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش ۱۳ قطعه زمين با كاربري مسكوني
دستگاه مناقصه گزار اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان

مهلت دريافت اسناد ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۵ / ۵ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۲ / ۵ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
واگذاري يك قطعه زمين درحريم شهربندرعباس جهت احداث تالار
دستگاه مناقصه گزار اداره كل راه وشهرسازي استان هرمزگان

مهلت دريافت اسناد ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۵ / ۵ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
مزايده دو واحد منزل سازماني فرودگاه زاهدان
دستگاه مناقصه گزار شركت فرودگاه هاي كشور

مهلت دريافت اسناد ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
فروش يك قطعه زمين تجاري در شهر دولت آباد
فروش يك قطعه زمين به مساحت ۸۲/۷۶ مترمربع با كاربري تجاري واقع در شهر دولت آباد

دستگاه مناقصه گزار استانداري اصفهان
مهلت دريافت اسناد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ بازگشايي پاكات ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۳

محل دریافت اسناد : نمایش آدرس و شماره تلفن ها فقط برای اعضا
از 10 صفحه    صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر   : صفحه  
شماره 11 تا 20 از 97 مورد
        تعداد در صفحه 

Supported by : www.IIInf.Com 2008-2018