نماد اعتماد الكترونيكيتلگرام

ورود به حساب شخصی


بازيابی رمز عبور

تبلیغات


قیمت ارز (سامانه سنا - ریال)

فروش خرید
دلار آمریکا
38,93438,930
یورو
46,95846,952
درهم امارات
10,64510,634

قيمت ارز بازار (تومان)

دلار
4,353
یورو
5,308
پوند انگلیس
5,974
دلار کانادا
3,575
دلار استرالیا
3,401
فرانک سوئیس
4,460
درهم امارات
1,189
رینگیت مالزی
1,095
بات تایلند
137
یوان چین
679

قیمت نفت و انرژی

نفت اوپک
66.13
نفت برنت
67.69
نفت سبک
61.52
نفت بورس توکیو
33,510
بنزین (گالن)
1.786
گاز طبیعی
2.845
گازوئیل
603.88
زبان پيش فرض سيستم شما بايستي انگليسي باشد تا تايپ صحيح انجام شود   نمایش همه موارد 
دقيقا همين عبارت  همه کلمات  هر يک از کلمات
متن مناقصه / مزایده
مديريت درمان تامين اجتماعي آذربايجان غرب
مديريت درمان تامين اجتماعي آذربايجان غربي در نظر داردامور خدماتي واحدهاي تابعه خود را در سطح استان به شركت خدماتي واگذار نمايد. داوطلبان مي توانند جهت دريافت .تكميل و تحويل فرم شرايط مناقصه همه روزه در ساعت اداري از تاريخ 17/2/37 لغايت 26/2/87 به آدرس اروميه خيابان دانش1- نبش خيابان طرزي به امور اداري مراجعه نمايند.
مديريت درمان تامين اجتماعي آذربايجان غربي
خريداري COMPRESSORS
خريداري COMPRESSORS, مبلغ‌واريزي: 000/150 ريال، حساب‌جاري: 306052527 بانك تجارت شعبه اكو در وجه شركت كالاي پتروشيمي، مناقصه‌گذار: شركت كالاي پتروشيمي, مهلت: 8/1/87, آدرس: تهران، بزرگراه آفريقا، نبش خيابان نهم گاندي، شماره 21، طبقه اول, تلفن: 88662095 داخلي 1013 و 1235
خريداري CYCLOHEXYLAMINE مورد نياز پتروشيمي بندر
خريداري CYCLOHEXYLAMINE مورد نياز پتروشيمي بندر امام, مبلغ‌واريزي: 000/150 ريال، حساب‌جاري: 306052527 بانك تجارت شعبه اكو در وجه شركت كالاي پتروشيمي، مناقصه‌گذار: شركت كالاي پتروشيمي, مهلت: 9/1/87, آدرس: تهران، بزرگراه آفريقا، نبش خيابان نهم گاندي، شماره 21، طبقه اول, تلفن: 88662095 داخلي 1013 و 1235
واگذاري نگهداري بهينه بخشي از مركز مخابر
واگذاري نگهداري بهينه بخشي از مركز مخابرات شهرستان قير و كارزين شامل سالن دستگاه و تلفن هاي همگاني, مناقصه‌گذار: شركت مخابرات استان فارس, مهلت: 20/12/86, آدرس: خيابان قصر دشت، نبش ولي عصر مجتمع مخابراتي استان فارس طبقه اول, تلفن: 6112083
شركت خدمات حمايتي كشاورزي
شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد نسبت به خريد سه نوع كود شيميايي سوپر فسفات ساده گرانوله ،سوپر فسفات تريپل گرانوله وسولفات آمونيوم گرانوله از توليد كنندگان داخلي از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد لذا واجدين شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت شرايط مناقصه از تاريخ 28/9/86لغايت 10/10/86 باهمراه داشتن معرفي نامه وفيش واريزي به مبلغ 000/50 ريال عهده حساب 2163978006005نزد بانك كشاورزي شعبه گاندي ،كد 1150در وجهه شركت خدمات حمايتي كشاورزي به آدرس تهران –خيابان گاندي بن بست چهارم-شماره 4-طبقه 4دفتر مديريت بازرگاني داخلي مراجعه نماييد. .بديهي است هزينه چاپ آگهي وساير هزينه هاي مرتبط به عهده برنده يا برندگان مناقصه مي باشد .ضمنأجهت اطلاع بيشتر به سايتwww.assc.ir مراجعه فرماييد.
سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت
آگهي مناقصه كد 36

بهداشت و درمان صنعت نفت غرب كشور در نظر دارد پيمان اركان ثالث حراست مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه پيمانكاراني كه داراي تاييديه از سازمان حراست صنعت نفت و تاييديه اداره كار وامور اجتماعي و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشد دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 7روز اداري پس از انتشار نوبت دوم آگهي نسبت به اعلام آمادگي و ارائه مداركمورد نياز به نشاني كرمانشاه –بلوار شهيد بهشتي –نبش خيابان شهيد قندي –امور پيمان ها و قراردادها مراجعه و يا به شماره تلفن:08318233001تماس حاصل نماييدWWW.SHANA.IR W WW.PIHO.IR

روابط عمومي سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي
مناقصه عمومي 94/86

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي

موضوع:مناقصه عمومي دو مرحله اي –خريد پانزده هزار عدد مقره آويژسيليكوني

شرايط ومحل دريافت اسناد مناقصه :داوطلبان شركت در مناقصه مي توانددر قبالارائه اعلاميه واريز مبلغ پنجاه هزار ريال به حساب شماره 0103974462003سيبا نزد بانك ملي شعبه برق اروميه –(كد5133)به آدرس اروميه –خيابان سربازان گمنام (برق سابق)-نرسيده به ميدان مخابرات –شركت توزيع نيروي برق آذر بايجان غربي تلفن :04413449002(داخلي3339)و يا به دفتر نمايندگي شركت واقع در تهران –ميدان ونك-خيابان برزيل-ساختمان شهيد عباسپور(توانير)-بلوك2-نيمكه طبقه دوم-دفتر برق آذربايجان تلفن :02188887086مراجعه نماييد.ضمنأ اسناد مناقصه در سايت اطلاع رساني معاملات صنعت برق (شركت نوانير)و سايت شركت توزيع نيروي برق آذربايجان به ترتيب به آدرسWWW.waepd.ir www.tavanir.org.ir قابل مشاهده مي باشد

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/80(هشت ميليون)ريال

مهلت فروش اسناد :از تاريخ درج نوبت اول فراخوان در روزنامه تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 27/9/86

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :حداكثر تا ساعت سيزده روز چهارشنبه مورخ 12/10/86 اداره دبير خانه شركت توزيع برق آذربايجان غربي

زمان ومحل برگزاري مناقصه:زمان بازگشايي پاكت هاي الف وب راس ساعت چهار ونيم (16:30)بعد از ظهر چهارشنبه مورخ 12/10/86در محل شركت توزيع برق آذر بايجان غربي
شركت پالايش نفت بندر عباس
شركت پالايش نفت بندر عباس در نظر دارد انجام خدمات ذيل را بر اساس مشخصات و شرايط كلي مندرج در جدول بصورت جداگانه و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار كند.

1- طراحي،ساخت ،نصب و راه اندازي يكدستگاه سرد خانه ده تني زير صفر براي رستوران پالايشگاه – شماره مناقصه 752/86 –دو مرحلهاي –مدت اجرا :4ماه- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:21000000

2- خدمات فني وراهبري واحدهاي عملياتيشماره مناقصه:760/86 يك مرحلهاي-مدت اجراي كار يكسال شمسي-مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 123000000

شرايط متقاضي

1- داشتن شخصيت حقوقي

2- داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه

3- داشتن امكانات ،ماشين آلات و نيروي متخصص وتوانايي مالي

4- توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به شرح جدول فوق

5- توانايي ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان ده درصد نرخ پيشنهادي برايهر يك از رديف هاي جدول فوق (در صورت برنده شدن)

6- داشتن سابقه اجرايي و رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رديف يك جدول)و گواهي نامه تأييد صلاحيت از اداره كار وامور اجتماعي (رديف دو جدول)

7- ارائه مداركي دال بر دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE متناسب با موضوع پيمان

از كليه شركتها /پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود ضمن آمادگي كتبي جهت شركت در مناقصه از طريق نمابر ذيل ، فرم مدارك لازم و شرايط پذيرش پيمانكاران در مناقصه /استعلام بهاء شركت پالايش نفت بندر عباس را در شبكه اطلاع رساني اين شركت در هشت صفحه به آدرس :بندر عباس صندوق پستي3184/79145 شركت پالايش نفت بندر عباس –دفتر امور قردادها –اتاق 145 ارسال يا توسط نماينده آن شركت تحويل نماييد تا پس از بررسي اسناد و مدارك واصله در چهار چوب ضوابط و مقررات داخلي از شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل آيد .اين شركت در رد يا قبول هر يك يا همه پيشنهادات بدون ذكر علت مختار است.

تلفنهاي تماس:5-07615564180 داخلي 3160و3157

تلفاكس:07615554295

سايت اينترنتيما:www.shana.ir www.baorco.ir

پست الكترونيكي: CONTR-DEP@BAORCO.IR
خط انتقال گازسوم سراسري
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد تحت تقاضاي شماره 6019566308 170كيلو متر لوله 56اينچ به صورت درزجوش طولي و با ضخامتهاي مختلف برابر با استاندارد API-5L.GR.X70 مورد نياز خط انتقال گازسوم سراسري را از طريق برگزاري مناقصه عمومي و از توليد كنندگان داخلي تامين نمايد .متن كامل آگهي در شبكه اطلاع رساني شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به نشاني WWW.NIGCENG.IR جهت مراجعه درج گرديده است ضمنأتلفن 02181313095جهت كسب اطلاعات بيشتر اعلام مي گردد
خط انتقال گاز هشتم سراسري
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد 311 كيلو متر لوله 56 اينچ به صورت درزجوش طولي و با ضخامتهاي مختلف برابر با استاندارد API-5L.GR.X70 مورد نياز خط انتقال گاز هشتم سراسري تحت تقاضاي شماره 5679566309 را از طريق برگزاري مناقصه عمومي و از توليد كنندگان داخلي تامين نمايد .متن كامل آگهي در شبكه اطلاع رساني شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به نشاني WWW.NIGCENG.IR جهت مراجعه درج گرديده است ضمنأتلفن 02181313095جهت كسب اطلاعات بيشتر اعلام مي گردد
از 50 صفحه    صفحه اول صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر   : صفحه  
شماره 491 تا 500 از 500 مورد
        تعداد در صفحه 

Supported by : www.IIInf.Com 2008-2018